Bygd på erfaring og kompetanse!

Skoler | Kontorbygg | Leilighetskomplekser | Boliger | Offentlige bygg | Næringsbygg

TKS-Bygg er en ingeniør- og entreprenørbedrift med fokus på solid håndverk og effektive løsninger, bygd på lang erfaring og høy og bred kompetanse. Vi kan i dag se tilbake på en rekke store og prestisjefylte oppdrag både for offentlige og profesjonelle utbyggere, primært i fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud.

Med ca 50 ansatte har vi kapasitet og evne til å påta oss store byggeoppdrag, gjerne som totalentreprenør. Men samtidig er vi ikke større enn at vi vet viktigheten av alltid å sette kunden i fokus. Vi strekker oss lang for å finne løsninger i tråd med kundens ønsker og behov, og på kundens premisser. Og nettopp de korte beslutningsveiene og den nære relasjonen til kundene, står sentralt i vår bedriftsfilosofi.

Vi bygger enebolig i Sandefjord.

Vi er igang med bygging av enebolig for kunde i Sandefjord. Boligen blir i 3 etasjer, inklusiv innendørs svømmebasseng. Bygningen har et samlet bruttoareal på ca. 690 m² + takterrasse, samt en frittstående dobbel garasje. Ferdigstilt og overlevert sommeren 2015.

Tegning © Kvartal 19 arkitektkontor AS

TKS-Bygg AS er Miljøfyrtårn-sertifisert!

I mars 2014 fikk vi overrakt diplomet som viser at vi er en "Miljøfyrtårn sertifisert" bedrit. Dette innebærer at våre miljøstandarer og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med krav stilt av stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredstilt.

Nyhetsbrev fra Weber:

Leca®Lock er ikke muring, det er montering!

Ved utvidelsen av utenlandsterminalen på Torp Sandefjord flyplass bygges 30 toalettkjerner i Leca Lettvegg 88 mm. - Vi kaller ikke dette for muring, men montering. For det er det det er, forteller
murmester Gunnar Skoli i TKS-Bygg AS.

Vi er igang på Torp!

Her er vi igang med å bygge ny utenlandsterminal på Sandefjord lufthavn Torp. Denne jobben er planlagt ferdigstilt sommeren 2014. Ferdigstilt sommeren 2014. 

Om oss

Informasjon om oss

TKS-Bygg ble etablert i 1994 og kan vise til en solid og jevn vekst både i omsetning og størrelse. I dag er vi ca 35 ansatte som besitter spisskompetanse både innenfor tømrer- mur- stål- og betongarbeider.

Felles for alle våre ansatte, er en genuin interesse for faget og en sterk vilje til å søke løsninger på kundens premisser.

Vi holder hus i Sandefjord, med Vestfold og nabofylkene som primærmarked. Ved behov, tar vi selvsagt oppdrag også utenfor disse regionene.

Miljøprofil - miljøledelse

Ingeniør og Entreprenørfirma TKS-Bygg AS skal fremstå både i sitt marked og i sitt nærområde som en miljøbevisst organisasjon. Selskapet, med alle sine ansatte skal engasjere seg for å finne frem til produkter, produksjonsmetoder og råvarer som ikke vil påvirke miljøet vi befinner oss i på en negativ måte. Med miljø menes her både det ytre og det interne miljøet. Våre miljømessige standarder skal ligge innenfor norsk lov.

Viktige elementer i vår miljøprofil:

  • Minske bruken av stoffer som forurenser, og leveranse av produkter som inneholder forurensende stoffer, eller utryddingstruede tresorter.
  • Prøve å finne og levere produkter som har lang levetid, er enkle og lønsomme å reparere. For derigjennom å minske forbruket av råvarer, og redusere mengden av avfall.
  • Forsøke å påvirke kundene til å bytte ut utstyr som inneholder forurensende stoffer, er energikrevende, eller virker negativt på brukeren.
  • Kontinuerlig forkus på å redusere frakt og egen kjøring.
  • Legge til rette for å ta i retur utrangerte produkter for resirkulering.
  • Forlange at våre leverandører opererer på en miljømessig måte.
  • Vi benytter oss av Ragn-Sells til håndtering og levering av avfall.
  • Vi er Miljøfyrtårnsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Referanseliste

Les mer

Ansatte

Bedriften ønsker å tilrettelegge best mulig for et effektivt, sikkert og trivelig arbeidsmiljø med visshet om at en god og attraktiv arbeidsgiver tiltrekker seg den beste kompetansen. Vi har derfor utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for en trygg og effektiv arbeidsdag, vi har en maskinpark som bygger opp under disse målene og vi har aktiviteter for å øke trivsel og styrke samhørighet.

Like viktig er at våre ansatte får muligheter til å utvikle seg gjennom kompetanseheving og utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. På den måten blir vi ledende i bransjen både når det gjelder solid håndverk og å finne effektive og funksjonelle løsninger.

Vi er godkjent lærebedrift og har hele tiden lærlinger knyttet til bedriften. Dette både for å ivareta vårt ansvar for å videreføre fagkunnskap, og å sikre egen rekruttering. Mange av dagens ansatte har da også gått læretiden hos oss. Den store pågangen av lærlinger som ønsker plass hos oss, er et godt skussmål på at vi er en ettertraktet lærebedrift.

Kunden

Som kunde hos oss vil du få tett oppfølging og god service. Vi ser på oss selv like mye som en servicebedrift som en entreprenør og strekker oss langt for at du som kunde skal være fornøyd.

Rapporteringer og oppfølginger er en viktig del av våre tjenester, også etter at bygget er overført.

Fornøyde kunder er også den beste garantien vi har på et godt arbeid. At mange oppdrag kommer som følge av anbefalinger i markedet, er et sunnhetstegn vi verdsetter høyt.

Samarbeidspartnere

 Tjenester

Vi kan vise til en allsidig kompetanse i staben, som favner både ingeniører, forskalingssnekkere, tømrere, murere og sveisere og kan påta oss alle typer byggeoppdrag innenfor disse fagområdene.

Vi tilbyr også totalentrepriser ved hjelp av håndplukkede samarbeidspartnere. Vi stiller like strenge krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv, nettopp for å leve opp til våre ambisjoner om et sluttprodukt vi kan være stolte av.

For våre kunder betyr det en enklere saksgang, en raskere byggetid og ikke minst; kvalitet på alle nivåer. På den måten er kunden sikret at resultatet er i samsvar med forventninger og avtalt kvalitet.

Tidligere prosjekter

Jobbene vi har tatt på oss opp gjennom årene har vært mange og varierte. Vi har flere total- og hovedentrepriser i vår referanseliste, samt under oppføring. På denne siden vil du kunne se noen bilder fra flere av våre tidligere prosjekter. Følg menyen på venstre side for å finne frem til de forskjellige jobbene. Vi har valgt å kategorisere de forskjellige jobbene ut fra hvilket type byggverk som er oppført.

Se mer